Uw persoonlijke uitvaartbegeleiding
in de regio Heemstede, Haarlem en Zandvoort

Uitvaartverzorging Erika voor Heemstede, Haarlem e.o.

Contactgegevens

Uitvaartverzorging Erika
Erika Wilders
Rijnlaan 7
2105 XH Heemstede
Mobiel 06 - 395 072 45
E-mail: info@uitvaartverzorgingerika.nl
Website: www.uitvaartverzorgingerika.nl

Samen het afscheid vormgeven dat bij u past

Samen het afscheid vormgeven dat bij u past

Elk mens leeft zijn eigen leven.

Een leven dat het waard is om op terug te kijken als er afscheid genomen wordt. Vanuit die visie werkt Uitvaartverzorging Erika. Met elkaar gaan we een proces aan en zoeken we naar en realiseren we de gewenste sfeer van het afscheid.

U mag van mij verwachten dat ik u, vanuit mijn ervaring, inspireer en ideeën aandraag zodat u de juiste keuzes kunt maken. Daarin maakt het niet uit welke keuze het wordt: sober, uitbundig, religieus, informeel, spontaan. Ik geef u de tijd en rust om besluiten te nemen. In de dagen dat we met elkaar in contact zijn bouwen we met elkaar aan een uitvaart die past, waarin de adem van het leven voelbaar is.

Spontaniteit kan, evenals een programma dat tot in detail is vastgelegd.

Neem nu contact op met Uitvaartverzorging Erika